समाचार

Today's Programs

4:00am - 4:05am प्रशारण आरम्भ
4:05am - 4:30am निरन्तर नेपाली संगीत
4:30am - 5:00am भक्ति संगीत
5:00am - 5:30am धार्मिक प्रवचन
5:30am - 6:00am हालचाल
6:00am - 6:30am साझा खबर
6:30am - 7:00am नयाँ पुस्ता
7:00am - 7:05am रेडियो त्रिशुलीमा आज
7:05am - 7:15am स्वदेश गान
7:15am - 7:30am विविसी नेपाली सेवा
7:30am - 8:15am पत्रपत्रिका
8:15am - 9:00am साहित्य संसार
9:00am - 9:30am हालचाल
9:30am - 10:00am नेपाली आधुनिक गीत
10:00am - 11:00am लोक बस्ती (अन्तरवार्ता)
11:00am - 12:00pm ब्लफ कल
12:00pm - 12:15pm तामाङ भाषामा स्थानीय समाचार
12:15pm - 1:00pm हिड्स अफ दी डे
1:00pm - 2:00pm म्युजिक योर रिक्वएष्ट
2:00pm - 2:30pm हालचाल
2:30pm - 3:00pm हिन्दि संगीत
3:00pm - 4:00pm त्रिशुली आवर
4:00pm - 4:30pm नेपाली संगीत
4:30pm - 5:00pm लोक समाचार पुनः प्रशारण
5:00pm - 5:30pm नारी (स्वास्थ्य)
5:30pm - 6:00pm बैदेशिक रोजगार पुनः प्रशारण
6:00pm - 7:00pm रिपोर्ट सिक्स
7:00pm - 7:30pm हालचाल
7:30pm - 8:00pm साझा खबर
8:00pm - 8:45pm खेलौ दोहोरी
8:45pm - 9:45pm विविसी नेपाली सेवा
9:45pm - 10:00pm नेपाली कालजयी गीत
10:00pm - 11:00pm निरन्तर हिन्दि गीत
11:00pm - 11:05pm प्रशारण समापन

आजका कार्यक्रमहरु